هنر بسته بندی: شرکت Smurfit Kappa در همکاری با یکی از حامل‌های بین‌المللی، Scania، برنامه‌ای برای جایگزینی مواداولیه مورد استفاده در چرخه توزیع را با بسته بندی‌های پایه کاغذ را اجرا کرد.

جایگزینی بسته‌بندی, بسته‌بندی شیشه‌ای, پالت‌های چوبی, فوم‌های پلی‌استایرن, بسته بندی‌های پایه کاغذ

این شرکت پیشرو بسته‌بندی همکاری با «Scania Parts Logistics» که مسوول جابه‌جایی تمام قطعات Scania است را آغاز کرد. این قطعات در اندازه‌های مختلف هستند و برخی از آن‌ها نیز شکننده‌اند. اسکانیا درخواستی برای جایگزینی بسته‌بندی شیشه‌های کامیون‌هایش که در حال حاضر بر روی پالت‌های چوبی و فوم‌های پلی‌استایرن حمل می‌شوند ارایه کرد. بخش خدمات Supply Smart شرکت Kappa و چرخه توزیع اسکانیا را بررسی کرد و نتیجه این شد که پالت و EPS با شانه عسل جایگزین شدند که هم پایدار و هم بر پایه کاغذ بوده به خاطر حرکت از چند نوع ماده اولیه به یک نوع ماده، در فضای انبارداری نیز 50درصد کاهش ایجاد شد. این راهکار تلفیق شانه عسل و کروگیت بود که توانست در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی کنید.