مهر: استاندار همدان بابیان اینکه همدان به تکنولوژی بسته بندی نیاز اساسی دارد، گفت: باید درباره بسته‌بندی محصولات و بازار آن در ایران مطالعه شود.

محمدناصر نیکبخت در دیدار سرمایه گذاران آلمانی و ایرلندی با بیان اینکه از اینکه هر دو طرف به وعده اولیه در سرمایه گذاری مشترک عمل کرده ایم، خوشحال هستم، گفت: کشور ایران بر روی ریل توسعه قرار گرفته و با شرایط جدیدی که دولت فراهم کرده، ایران آمادگی جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتری را دارد. وی خطاب به سرمایه گذاران آلمانی با بیان اینکه چه بهتر که شریک ما در سرمایه گذاری خارجی شما باشید زیرا با سرمایه گذاری قبلی، خود را ثابت کرده اید، ادامه داد: از طرف خودم و دولت به شما قول می دهم که هر گونه همکاری برای سرمایه گذاری با شما انجام شود.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه همکاران بنده از کار شما رضایت دارند، گفت: استان همدان را برای سرمایه گذاری، خوب انتخاب کرده اید، ادامه دهید و در همه زمینه ها سرمایه گذاری را توسعه دهید. نیکبخت با تاکید بر اینکه استان همدان با ۹ استان همجوار فاصله نهایت ۳ ساعته دارد و زیرساختها و امکانات فراهم و استعداد بالایی برای سرمایه گذاری دارد، گفت: همدان، استانی تاریخی است و ۱۸۰۰ اثر تاریخی در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه استان همدان را برای سرمایه گذاری همه جانبه و بعدی از دست ندهید، گفت: آمادگی دارم برای هر نوع همکاری مانند گذشته، قول همکاری بدهم.

استاندار همدان با بیان اینکه خوشحالم که اعتماد متقابل ایجاد شده زیرا برای سرمایه گذاری ایجاد اعتماد بسیار مهم است، گفت: همدان به تکنولوژی بسته بندی نیاز اساسی دارد.وی با بیان اینکه صادرات مواد غذایی، میوه، محصولات کشاورزی و صادرات صنایع دستی به بسته بندی مدرن نیاز دارد، گفت: باید درباره بسته بندی و بازار آن در ایران مطالعه ای انجام شود.نیکبخت خطاب به سرمایه گذاران با بیان اینکه همه امکانات را در اختیار می گذاریم و انتظار ما این است که با سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی همدان، سفیر دوجانبه باشید و دوستانتان را که تمایل به سرمایه گذاری دارند به همدان هدایت کنید، گفت: سرمایه گذارانی برای فعالیت در حوزه بسته بندی اظهار تمایل دارند اما تکنولوژی برتر و سرمایه گذاران امتحان پس داده در استان را ترجیح می دهیم.

استاندار همدان با بیان اینکه در سرمایه گذاری نیروگاه خورشید، نمونه فعالیت یک خانواده خوب و فعال همدانی نیز مشهود است، گفت: ایران در دولت یازدهم که دولت محیط زیست است، حرکت جدی و خوبی را به سمت استفاده و گسترش انرژی های پاک به خصوص نیروگاه های خورشیدی آغاز کرده است. وی گفت: همدان در احداث و استفاده از نیروگاه های خورشیدی در کشور جایگاه خوب و با توجه به سرمایه گذاری های در حال انجام، چشم انداز روشنی دارد.