ایرنا: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محلات گفت: نخستین کارگاه بسته بندی بید قرمز کشور در راستای اهداف پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن در محلات راه اندازی شد.

 

داوود طالبی در گفت وگو با ایرنا افزود: بخشی از یک مدرسه نیمه فعال در روستای بزیجان تبدیل به کارگاه آماده سازی و بسته بندی بید قرمز شده است و با صادر کردن این محصول، محلات تبدیل به قطب تولید و صادرکننده بید قرمز کشور می شود. وی اظهارکرد: هدف از راه انداز ی این کارگاه صادراتی ایجاد اشتغال افراد بومی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی با به کار گیری بانوان و افراد کم بضاعت است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محلات گفت: با راه اندازی این واحد تولیدی فرصت اشتغال 30 نفر از اهالی روستا به مدت 60 الی 70 نفر روز ایجاد شده است. طالبی گفت: سطح باغات درخچه زینتی بید قرمز در محلات 60 هکتار است که سالانه 700 هزار شاخه از این محصول تولید می شود و بیش از 95درصد آن به کشورهای ژاپن ، تایوان، آمریکا، هلند و چین صادر می شود. وی بیان کرد: پیش بینی می شود 30 درصد بسته بندی صادراتی درختچه بید قرمز محلات در این کارگاه انجام شود. وی تصریح کرد: محلات در تولید و صادرات بید قرمز رتبه اول کشور را دارد و با راه اندازی این کارگاه و با تفکیک و دسته بندی مناسب، زمینه صادرات آن به خارج از کشور تسهیل می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محلات در ارتباط با پروژه ترسیب کربن گفت: ایجاد اشتغال جدید در روستا، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و افزایش جمعیت روستاها از مزایای اجرای پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی یا پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن در محلات است.  طالبی افزود: ترسیب کربن به معنای جذب رسوب کربن در بافت های گیاهی است و به دلیل اینکه فعالیت صنعتی با افزایش دی اکسید کربن و شرایط گلخانه ای همراه است، سازمان ملل از اجرای طرح ترسیب کربن در هر منطقه مستعد جهان استقبال می کند. وی افزود: اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن در 100 هزار هکتار از اراضی جنگلی، مرتعی و درختچه ای شهرستان محلات در حال اجرا است. 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محلات افزود: تفاهم نامه سه جانبه طرح ترسیب کربن در این شهرستان از اردیبهشت سال 92 با حضور نماینده دفتر توسعه عمران زیست وزارت خانه های امور خارجه و کشور و استانداری مرکزی امضا شده است.  طالبی افزود: این تفاهم نامه بین المللی مربوط به هشت روستای شهرستان محلات است که با استفاده از توانمندی مردمی، برنامه تقویت و احیای پوشش گیاهی آسیب دیده اجرا می شود.  شهرستان محلات از توابع استان مرکزی با 55 هزار نفر جمعیت قطب تولید گل و گیاهان زینتی کشور محسوب می شود.