سیستم باز کردن این درب به گونه‌ای است که به خاطر وجودی چیزی شبیه دکمه در آن، در هنگام فشردن توسط مشتری، شکاف کوچکی ایجاد می‌شود که درنهایت وکیوم ظرف را می‌شکند و درب با 40درصد نیروی فشاری کمتر باز می‌شود. بعد از مصرف محلول، دکمه را از درون فشار می‌دهید تا شکاف به گونه‌ای دوباره بسته شود که محصول تازه بماند و از ظرف چکه نکند. صنعت به‌طور کلی از دو نوع درب در این بخش استفاده می‌کند:

درب‌های CT و Lug. این درب آلومینیومی که از نوع Lug است تحولی در این صنعت به شمار می‌آید. اما درب‌های استیل نیاز به روکش اضافه نیز دارند که در برخی مواقع حاوی مواد شیمیایی خطرناک نیز هستند و معضلی در صنایع غذایی به شمار می‌آیند. درب آلومینیومی 25درصد نازک‌تر است. وزن آن نسبت به نمونه استیل 48درصد کمتر شده که به خاطر حذف روکش و پلاستیسول است. بازیافت آلومینیوم انرژی کمتری در مقایسه با استیل نیاز دارد و 40درصد اثر کربنی کمتری نیز به جای می‌گذارد.