همزمان با اینکه جنبش ضدپلاستیک در حال درنوردیدن جهان است، بسیاری از خریداران کالاهای بسته‌بندی شده (CPGs) از بسته‌بندی‌های پلاستیکی دوری می‌کند. آیا آنان خریداران را هدایت می‌کنند و یا از آنها پیروی می‌نمایند؟ تحقیقات تخصصی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان از صاحبان برند انتظار دارند که به‌طور داوطلبانه بسته‌بندی‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف را با نمونه‌های غیرپلاستیکی جایگزین کنند. اما آیا مصرف‌کنندگان هنوز بسته‌بندی‌های غیرپلاستیکی را ترجیح می‌دهند هنگامی که راجع به بسته‌بندی‌های پایدار بدانند؟ این ممکن است که پرچالش‌ترین سوال برای بازاریابان برند ‌باشد که نیاز دارند تا هنگام تنظیم اهداف پایداری‌شان به آن جواب دهند.

 

 

 

تحقیقی را نشریه Packaging Digest بر روی خریداران درخصوص بسته‌بندی‌های پلاستیکی انجام داد. مهمترین نکات شامل موارد زیر شدند:

– مصرف‌کنندگان امریکایی عمیقا نگران تاثیر بسته‌بندی‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف بر محیط‌زیست هستند. در حدود 31درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که نگرانی آنها درخصوص تاثیر زیست‌محیطی بسته‌بندی‌های پلاستیکی در بالاترین حد ممکن است. 61درصد از مصرف‌کنندگان از صفر تا  ده نمرات هشت، نه یا ده را به این نگرانی دارند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها آگاهی بسیار زیادی از بسته‌بندی‌های پلاستیکی که ما را احاطه کرده‌اند دارند.

– دوسوم پاسخ‌دهندگان می‌گویند که موقعیت بسته‌بندی‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف از همیشه بدتر است اما مصرف‌کنندگان همچنین به این نتیجه نرسیده‌اند که به حداکثر رسیده است. 82درصد می‌گویند که اوضاع اما در حال بدتر شدن است.

-درصد عظیمی از پاسخ‌دهندگان )89درصد( بر این باورند که بازیافت می‌تواند تاثیری مثبت بر زباله‌های موجود در اقیانوس‌ها بگذارد.

– مصرف‌کنندگانی که به اندازه متخصصان صنعتی از تلاش برای بازیافت در امریکا خبر ندارند به آن امتیاز پایینی دادند و از انتهای لیست، نگرانی‌های زیست‌محیطی گزینه دوم شدند. پاسخ‌دهندگان به تحقیق صنعتی ما این موضوع را در جایگاه دوم از بالا نشاندند. اندکی بیشتر از مصرف‌کنندگان می‌گویند که بازیافت در امریکا کاری بهداشتی است. 45درصد آن را قوی و  پرتلاش یا تقریبا متناسب با سلامتی می‌دانند در مقابل 39درصد آن را ضعیف و چالش‌برانگیز برشمردند.

– صاحبان نام‌های تجاری ممکن است بگویند که آنها از بسته‌بندی‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند چراکه این چیزی است که مشتریان می‌خواهند (احتمالا به خاطر موضوعاتی همچون راحتی یا مصرف در حال حرکت). اما مصرف‌کنندگان مشکلات ضایعات بسته‌بندی‌های پلاستیکی را تقصیر خود نمی‌دانند به همین خاطر به دنبال بسته‌بندی‌های جایگزین نیستند.

– 60درصد از پاسخ‌دهندگان خواهان بسته‌بندی غیرپلاستیکی هستند. اما اگر برندها بخواهند از بسته‌بندی‌های پلاستیکی استفاده کنند، باید مطمئن شوند که قابل بازیافت هستند یا اینکه از مواد بازیافت شده (PCR) یا بایوپلاستیک‌ها تولید شده‌اند.

– در مجموع کمتر از یک‌سوم گفتند که آنها از ممنوعیت‌ها پشتیبانی می‌کنند. اما میلنیال‌ها اعتقاد بیشتری به میانه‌روی دولت به عنوان یک راهکار نسبت به سایر گروه‌های سنی دارند. ساکنین مناطق غربی امریکا قوانین را موثرتر می‌دانند و به‌ویژه آنهایی که در غرب میانه زندگی می‌کنند.

– باوجود اینکه آنها چگونه ممکن است راجع به ممنوعیت‌ها فکر کنند، 85درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که ممکن است/ یا به احتمال زیاد شاهد قوانین سختگیرانه بیشتری راجع به بسته‌بندی‌های پلاستیکی خواهند بود.

– 83درصد از پرسش‌شوندگان معتقدند که بسته‌بندی‌های غیرپلاستیکی محافظت بیشتری از محیط زیست می‌کنند.

– نکته امیدوارکننده: مصرف‌کنندگان آشکارا در پی انجام حرکتی مثبت هستند. بیش از یک‌سوم آنان می‌گویند که در حال یادگیری راجع به پایداری بسته‌بندی‌های پلاستیکی هستند.