کیسه های حباب دار رو همیشه یا استفاده کردیم یا در بچگی اونها رو ترکوندیم تا از صداش لذت ببریم. اما ایا می دونید که چطور تولید میشن. این ویدیو روببینید