هنر بسته بندی: Suwanee GA، از پیشروان تولید چاپگرهای عریض جوهرافشان و برش‌زن، خبر از عرضه مرکب LUS-350 UV-LED، مرکب بادوام با عملکرد بالا، برای بازار ترموفرمینگ داد.

پس از چاپ، مرکب کاملا بر روی سطح سخت می‌نشیند و سفت می‌شود و در مقابل خراش مقاوم است. چنانچه حرارت ببیند به مرحله انعطاف‌پذیری وارد می‌شود و تا 350درصد کشیده می‌شود. در هنگام سرما دیدن، دوباره تبدیل به سطحی سخت، بادوام و به شکل قالب حرارتی درمی‌آید. این مرکب، کارکرد بسیار خوبی در کاربردهایی همچون قطعات اتومبیل، نمونه‌‌سازی اولیه و علایم قالب‌گیری شده دارد. LUS-350 هیچ ترکی پس از قالب‌گیری برنمی‌دارد که آن را ایده‌آل برای کارکردهایی همچون چاپ بر روی سطوحی مثل PETG، acrylic، polycarbonate، PS و PVC پیش از فرآیند قالب‌گیری حرارتی می‌کند.

اطلاعات تکمیلی در mimakiusa.com