هنر بسته بندی: ماشین Roll-Eecd Aergo2 Plus، عملیات دستی جاگذاری درب را در بسته‌بندی‌های دارویی از بین برده است.

 

 

 

این ماشین نخستین دستگاه تغذیه رول و برش- سیل است که برای سینی‌های بلیستر دارویی ترموفورم در عملیات سیل داغ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرکت Sonoco Alloyd این دستگاه را به خطوط سیل حرارتی Aergo2 و Aergo2 Plus خود اضافه کرده تا اتوماسیون آن را ارتقا دهد. اپراتور نیاز به تنظیم دستی دستگاه را ندارد. بخش کنترل دستگاه نیز با حسگر فتوالکتریک رول‌های چاپ نشده را جدا می‌کند. این کار سرعت تولید را افزایش و راندمان را بهبود می‌دهد.