هنر بسته بندی: شرکت Modern Manufacturing Services مهمترین شاخص ماشین‌های تولیدی خود در تولید پاکت‌های ایستاده با نام Momentum را آسانی استفاده و تنظیم دستگاه ابراز کرد.

پاکت‌های ایستاده, سیل‌بندی, بسته بندی

اغلب تولیدکنندگان ماشین‌های پاکت‌سازی مدعی هستند که ماشین‌های‌شان در استفاده و تنظیمات تازه، ساده و راحت هستند. MMS این ماشین را به سفارش Poly Craft lndustries ساخته است. پاکت‌‌های تولیدی دارای ابعاد 9 در 6 با گاست کف 5/2 اینچی بودند.  تنظیمات این دستگاه تنها 27 دقیقه طول می‌کشد. تنظیمات گاست کف نیز کمتر از 2 دقیقه خواهد بود. سیستم کنترل برای سیل‌بندی سر پاکت از Inteliseal می‌آید که سعی می‌کند کارها را به صورت سفارشی و با حداقل زمان به انجام برساند.