هنر بسته بندی: کندی در نیاز جهانی و کمبود سرمایه‌گذاری‌های جدید، بازاری چالش‌برانگیز را برای فیلم BOPET ترسیم کرده است. یک صنعت 5/12میلیارد دلاری که به وسیله تامین‌کنندگان چینی و هندی تحت سیطره درآمده است.

تولیدکنندگان فیلم BOPET, فیلم BOPET چینی, فیلم‌های نازک BOPET,

گزارش جهانی نیاز فیلم BOPET تصریح می‌کند که نیاز در سال 2017 به  7/4میلیون تن رسید که 3میلیون آن فقط از چین بوده است. این موضوع منجر به افزایش 4/7درصد در یک سال شده است. شرکت PCI Wood Mackenzie در این گزارش می‌گوید نرخ رشد ترکیبی سالانه در 7/5درصد آرام خواهد گرفت که منجر به تقاضایی حدود 3/6میلیون تن تا 2022 خواهد شد. هر تولید اضافه‌ای بلافاصله جذب خواهد شد. گزارش می‌افزاید که سرمایه‌گذاری بیش از حد و کاهش نیاز داخلی از علت‌های اصلی مازاد تولید و تعطیلی برخی از کارخانجات در چین به حساب می‌آید. همچنین نیاز جهانی برای فیلم‌های نازک BOPET در بخش بسته‌بندی‌های منعطف، رشد ترکیبی سالانه 4/6درصد سالانه تا 5 سال آینده خواهد داشت در حالی که این رشد در فیلم‌های ضخیم در حدود 2/3درصد خواهد بود.