هنر بسته بندی: شرکت Mondi پیوستنش را به پیمان جهانی اقتصادی درخصوص پلاستیک‌ها با ارایه گزارش به این مجمع آغاز کرد. جزییات اینکه چگونه Mondi از پس ضایعات پلاستیکی‌اش برآمده است توسط سایر برندها و مدیران تجاری در جلسه پیمان جهانی اقتصادی درخصوص پلاستیک‌ها قرائت شد.

کاهش ضایعات پلاستیکی, بسته‌بندی‌های پلاستیکی, زیست تخریب‌پذیر, تولیدکننده کاغذ کرافت, کاهش ضایعات پلاستیکی, بسته‌های یک‌بار مصرف,

Mondi در سال 2018 به این پیمان ملحق شد تا بر ضد آلودگی‌های پلاستیکی فعالیت کند و تا سال 2025، بسته‌بندی‌های پلاستیکی 100درصد قابل استفاده مجدد، قابل بازیافت و زیست تخریب‌پذیر را تولید کند. Peter Oswald مدیر شرکت می‌گوید: ما معتقدیم که بسته‌بندی باید کاملا با هدفش مطابقت داشته باشد: کاغذ در جایی که ممکن است، پلاستیک هنگامی که مفید است. کاغذ ماده اولیه بسته‌بندی است که به‌طور طبیعی تجدید‌پذیر، زیست تخریب‌پذیر و قابل بازیافت است. شرکت ما به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده کاغذ کرافت و پاکت‌های کاغذی شناخته می‌شود. با این حال در پی یافتن  راه‌هایی برای کاهش ضایعات پلاستیکی هستیم. برنامه‌های ما برای کاهش 70درصدی مصرف پلاستیک است. در این مسیر سه راهکار اصلی را در پی گرفتیم:

1- فعالیتی جدی برای حذف بسته‌بندی‌های پلاستیکی غیرضروری یا مشکل‌ساز را آغاز کنیم.

2- از بسته‌های یک‌بار مصرف به سمت نمونه‌های قابل استفاده مجدد حرکت کنیم.

3- تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی تا سال 2025 باید قابل استفاده مجدد، قابل بازیافت یا زیست تخریب‌پذیر باشند.

4- تا سال 2025، 25درصد از بسته‌بندی‌های پلاستیکی باید از بازیافت شده‌ها تولید شوند.