هنر بسته بندی: شرکت Pure Cycle Technologies اعلام کرد که با شراکت Milliken (تولیدکننده افزودنی‌ها) و Nestle SA در حال کار بر روی فرآیندی خلاقانه برای بهبود فرآیند بازیافت PP هستند.

ضایعات پلاستیکی, بسته بندی,

فرآیندی که تحت انحصار Pure Cycle است، رنگ‌ها، بوها و سایر آلودگی‌ها را از جریان ضایعات پلاستیکی جدا و آن را تبدیل به رزین‌هایی با ویژگی‌های مواداولیه خام و بکر می‌کند که در واقع جایگزینی برای بازیافت شیمیایی و مکانیکی است. Milliken افزودنی‌هایی را تولید می‌کند که قادر به خلق PP بازیافت شده‌اند. Nestle نیز با همکاری Pure Cycle بر روی مواداولیه پایدارتری کار می‌کنند که بتوانند تا سال 2025 بسته‌بندی‌هایش را کاملا قابل بازیافت یا استفاده مجدد کند. امروز تنها 1 درصد از PP مورد استفاده در بسته‌بندی‌ها و صنعت کالاهای مصرفی بازیافت می‌شوند در مقایسه با PET با نرخ 20درصد.