هنر بسته بندی: ظرف 5 لیتری Paintainer که حاوی 5/2 کیلو غذای گربه می‌شود، دارای دستگیره‌‌ای راحت و طرحی زرد و مشکی است که گربه‌ای بازیگوش را در حال جست‌وخیز برای گرفتن پروانه نشان می‌دهد.

این حقیقت که سطل Paintainer تولید RPC Superfos می‌تواند اکسیژن را از محصول دور نگه دارد نتیجه‌ای شامل تازه نگه داشتن محصول و حفظ طعم آن را در پی خواهد داشت که نکته‌ای بسیار مهم برای تولیدکننده محصول بود.

نکته دیگر هم برای Petzeba آسانی دسترسی به محصول بود. باز کردن و بستن درب ظرف آسان است و به خوبی در قفسه هر خانه‌ای جا می‌شود. همچنین این ظرف قابلیت استفاده مجدد برای مصارف دیگر را نیز دارد. طرح جذاب گرافیکی نیز حاصل همفکری 23 نفر از پرسنل دو مجموعه در کنار هم بود.