هنر بسته بندی: Quaker لیوان پلاستیکی ویژه‌ای برای غلات خشک از پیش بسته‌بندی شده در شیر با هدف مصرف صبحانه طراحی کرده است.

مصرف برشتوک, بسته بندی, لیوان پلاستیکی,

مصرف برشتوک, بسته بندی, لیوان پلاستیکی,

چه اتفاقی می‌افتاد اگر هنگام صبحانه برشتوک ما از پیش آماده بود؟ این لیوان از جنس PP به خوبی در مقابل رطوبت و اکسیژن نفوذناپذیر است و بر روی آن فیلم شفافی قرار گرفته که به راحتی کنده می‌شود. این بسته را همچنین می‌توان تا 30 ثانیه در مایکروفر گذاشت. درب شفاف باعث می‌شود تا درون بسته به خوبی پیدا باشد. مصرف‌کننده بسته‌ای که همه محتویات آن آماده است را از شب قبل پر از شیر می کند و در هنگام صبح دیگر نیازی به گذاشتن وقت بیشتر نیست و می‌توان آن را نوشید.