هنر بسته بندی: شرکت تولید کیک Pack Cakes به تازگی از ظرف Berry Superfos استفاده کرده تا محصول خود در بازار انگلستان را در ظرفی به بازار عرضه کند که تا حدود زیادی قابل بازیافت است.

 

 

این برند بیش از یک دهه در بازار بوده است. بسته جدید با ظاهر جدید جایگزین ظرف سیاه قبلی شد تا به اهداف شرکت برای دستیابی به بسته‌بندی تماما بازیافتی تا سال 2020 نزدیک شده باشند. در قفسه تغییرات انجام شده بر روی درب کاملا مشخص است در حالی که ظرف با تکنیک IML چاپ و تولید شده است. مدیر شرکت می‌گوید با این کار ما حجم زیادی از پلاستیک‌های غیرقابل بازیافت را کم کردیم. وزن ظرف را هم کمتر کردیم.