هنر بسته بندی: از ظرف UniPak  با آبکش درونی متصل به آن تولید RPC Superfos برای بسته‌بندی محصولات جدید دریایی خوابانده شده در آب‌نمک و روغن استفاده شده است.

بسته‌بندی غذای دریایی, RPC Superfos, بسته‌بندی

PP قالب‌گیری تزریقی شده که UniPak نام گرفته، به راحتی باز و بسته می‌شود و دربی ضدچکه دارد همزمان در برابر دستکاری و تقلب نیز ایمن است.

اطلاعات تکمیلی در www.rpc-group.com