درب‌ها و گردن ظرف‌ها هر دو با اندازه 18 میلی‌متر تولید می‌شوند که در سه ابعاد TEH مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. استانداردها و خطاهای پذیرفته‌شده‌ای برای شیشه (BS 1918) و پلاستیک (BS 5789) وجود دارند که دهانه و درب ظرف باید مطابق با آنها تولید شوند.

طراحی بسته‌بندی, کرم‌های موبر,

حداکثر خطا و تحمل باید مورد محاسبه قرار گیرد. به عنوان مثال ابعاد T درب باید به گونه‌ای کنترل شود که بدون هیچ‌گونه فضای آزاد بر روی دهانه ظرفی که ابعاد T آن در حداکثر است قرار گیرد. در این کنترل باید در نظر گرفته شود که هیچگونه لقی در هنگام قرار داشتن ابعداد T دهانه در اندازه حداقلی نیز وجود نداشته باشد.

به همین ترتیب، ارتفاع درونی H درب نباید به اندازه‌ای زیاد باشد که قبل از اینکه دهانه ظرف را به خوبی دربندی کند، به شانه‌های آن اصابت داشته باشد (که در این صورت ظرف چکه می‌کند)، یا به اندازه‌ای بلند بر روی ظرف بنشیند که از لحاظ زیبایی ایجاد اشکال کند.

 

طراحی بسته‌بندی, کرم‌های موبر,      طراحی بسته‌بندی, کرم‌های موبر,

درب برای ریختن کرم

کرم‌های موبر به‌طور سنتی با یک کاردک برای افزودن محصول به پوست ارایه می‌شوند. طراحی دوبجشی شامل یک سری اپلیکاتور ویژه مالش محصول می‌شود، که اجازه می‌دهد تا محصول به خوبی بر روی پوست بنشیند.