با توجه به اهمیت و رونق صنعت پرورش میگو در کشور به ویژه استان بوشهر، برای صادرات این محصول استراتژیک باید بازارهای جدیدی تعریف شود.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از عملیات برداشت میگو از استخرهای پرورش جزیره شیف در استان بوشهر افزود: هم اکنون در شمال ایران کشور روسیه حدود 200 هزار تن واردات میگو دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.

وی اضافه کرد: میگوی پرورشی ایران در سال های گذشته بدون مارک به کشورهای ویتنام، چین و روسیه صادر می شد که هم اکنون در حال رایزنی هستیم که این محصول به صورت مستقیم به روسیه صادر شود.حجتی اظهارکرد: آنچه که برای صنعت پرورش میگو مهم است توجه به صنایع عمل آوری و بسته بندی است که باید مطابق سفارش متقاضیان محصول آماده سازی و صادر شود.
وی اضافه کرد: در برخی تولیدات و محصولات کشاورزی در زمینه صنایع فرآوری و عمل آوری کار نشده و در دستور کار است که با کمک مردم، پشتیبانی دولت و سرمایه گذاران در این زمینه به موفقیت هایی برسیم.وزیر جهاد کشاورزی گفت: در زمینه سبزی و صیفی نیز باید بتوانیم با موافقتنامه هایی که با کشورهای مختلف مبادله می کنیم با رعایت اصول بهداشتی و قرنصینه ای طبق سفارش آنها، محصول را تولید، فرآوری و عرضه کنیم.
وی اضافه کرد: همیشه در کنار تولید باید تقاضای آن تعریف شود تا در زمینه فروش محصولات با مشکل کمتری رو به رو شویم.وزیر جهاد کشاورزی گفت: استان بوشهر ظرفیت ها و قابلیت های زیادی در اراتباط با تولیدات کشاورزی بویژه محصولات خارج از فصل دارد که در این بخش با مشکل کمتری روبرو است.
وی یادآور شد: استان بوشهر در برخی محصولاتی که تولید آنها همزمان با سایر استان ها است در بازار داخلی با مشکل روبرو می شود که در صدد حل این مشکلات هستیم.حجتی درباره کمبود آب در بخش کشاورزی گفت: با وجود کمبود منابع آب شیرین در کشور ولی از این ماده حیاتی به نحو مطلوبی استفاده نمی شود و سهم زیادی از آب شیرین برای آبیاری نخیلات درکشور به مصرف می رسد.
وی بیان کرد: برنامه تغییر شیوه آبیاری نخیلات و استفاده از سیستم های جدید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است.وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: استفاده از سیستم های نوین آبیاری برای نخل های قدیمی جوابگو نیست و در باغ های جدید با جایگزینی رقم های جدید زمینه استفاده از این سیستم آبیاری را فراهم کنیم.
وی افزود: با توجه به ظرفیت سبزی کاری استان بوشهر در خارج از فصل می توان از استان بوشهر به عنوان گلخانه ای بدون صرف هزینه سوختی استفاده کرد.