معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه صنایع دستی می تواند مبنایی برای اشتغال پایدار باشد، گفت: در حوزه بسته بندی صنایع دستی باید تلاش کرد و نیاز به بازنگری است. سید مجتبی علوی مقدم در افتتاحیه سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی در خراسان جنوبی، اظهار کرد: برگزاری سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی در خراسان جنوبی در معرفی توانمندی ها و پتانسیل های استان نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ غرفه اعم از شهرستان های داخلی و سایر استان ها به نحو احسن جا نمایی شده است، افزود: امروزه اگر صنایع دستی مورد توجه قرار بگیرد می تواند یک مبنا برای ایجاد اشتغال پایدار محسوب شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تولید صنایع دستی سطح درآمد مردم را بالا می برد، گفت: علی رغم اینکه هنوز تا ایده آل هایی که می تواند توانمندی و پتانسیل های استان را معرفی کند فاصله بسیار زیادی وجود دارد اما قدم های زیادی نیز در این زمینه برداشته شده است. وی با بیان اینکه انتظار داریم با  جدیت بسیار بیشتری در معرفی پتانسل های منطقه تلاش شود، عنوان کرد: نوآوری و دقت در ارائه محصولات از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 پیشرفت ۸۰درصدی بازارچه صنایع دستی

علوی مقدم با اشاره به اینکه در بسته بندی محصولات باید بیش از پیش کار شود چراکه بسته بندی محصولات نیاز به بازنگری دارد، بیان کرد: اگر بر بسته بندی محصولات توجه شود بخش اعظمی از سود و منفعتی که دلال ها و کسانی که هیچ سنخیتی با محصولات استان ندارند به خود تولید کنندگان برمی‌گردد. وی با بیان اینکه معرفی صنایع دستی خصوصا در تولید سنگ های قیمتی باید شناسنامه دار باشد، اظهار داشت: محل تولید، منطقه کشف شده و سنگ تراشان باید برای مردم معرفی و در تبلیغات آن ها درج شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه معرفی استعداد ها و توانمندی ها در خارج از مرزهای استان نقش بسزایی در ایجاد منابع درآمدی پایدار و توسعه و اشتغال مضاعف برای مردم را استان فراهم می کند، افزود: همه تلاش و جدیت مجموعه استان این است که از حداقل امکانات برای فرآوری و بسته بندی محصولات صنایع دستی حداکثر استفاده و بهره وری صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه اگر بخش های تولیدی در خصوص اشتغال پایدار و نوآوری در بسته بندی آمادگی لازم را داشته باشند در خصوص ارائه تسهیلات نیز اقدامات لازم انجام خواهد شد، گفت: اولین بازارچه صنایع دستی در ورودی استان ایجاد و تا کنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تمامی هزینه های آن ازمحل اعتبارات استان تامین شده است.