مهر: مدیر صنایع کشارورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، شکوفایی اقتصادی روستاهای قم را مستلزم ایجاد صنایع تبدیلی و کارگاه‌های کوچک اشتغال خانگی دانست.

 

حسین طاهری فرد، بسته بندی گیاهان دارویی، دم‌نوش‌‌ها و عرقیجات و فراوری محصولات باغی و دامی را از جمله ظرفیت‌های قم برای ایجاد صنایع تبدیلی در کشاورزی دانست. وی با اشاره به اینکه استان قم با توجه به اینکه در مسیر ترانزیت بسیاری از استان‌ها قرار گرفته، اظهار داشت: قم به دلیل نزدیکی به بازار مصرف تهران می‌تواند محصولات کشاورزی را با قیمت ارزان‌تر تهیه و از طریق صنایع تبدیلی به پایتخت عرضه کند.

مدیر صنایع کشارورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در خصوص کمک صنایع تبدیلی به اقتصاد استان افزود: در حال حاضر گفته می‌شود که ضایعات بخش کشاورزی حدود ۳۰ درصد است که این حجم خسارات قابل توجهی به کشاورزان وارد می‌کند، و گسترش صنایع تبدیلی یکی از راه‌های کاهش این حجم از ضایعات است.

وی بیان کرد: با کمک صنایع تبدیلی می‌توان بخشی از محصولات زراعی و باغی را با کاربرد روش‌های فیزیکی و شیمیایی تغییر وضعیت داد و بدین وسیله ماندگاری اینگونه محصولات را بیشتر و مصرف و عرضه آنها را مناسب‌تر کرد و در مجموع از طریق این نوع صنایع ارزش اقتصادی محصولات را افزایش داد.

طاهری فرد گفت: صنایع تبدیلی نقش مؤثری در شکوفایی اقتصاد کشاورزی داشته و می‌تواند اثرات مهمی در خصوص کمک به توسعه پایدار بخش کشاورزی و امنیت غذایی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار در روستاها، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، جلوگیری از مهاجرت، استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، و نیز افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان داشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کشاورزان بضاعت وارد شدن به این اقدام را دارند،‌ افزود: بدیهی است ایجاد و پایه گذاری یک واحد صنعتی نیاز به سرمایه گذاری اولیه دارد و با توجه به نوع واحد صنعتی میزان سرمایه گذاری قطعاً متفاوت خواهد بود و دولت در نظر دارد با تخصیص تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش و کمک به سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد.

www.mehr.ir