مهر: استاندار مازندران گفت: مجوز واحدهای سورتینگ در استان باید مورد بررسی قرار گیرد و موارد غیراستاندارد پلمپ می‌شوند.

 

 کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی, سورتینگ, صادرات مرکبات, سورتینگ مرکبات, واکس میوه, بسته‌بندی,

ربیع فلاح جلودار در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی بابیان اینکه کلیه واحدهایی که درگذشته از سوی صنعت و معدن مجوز راه‌اندازی سورتینگ را دریافت کردند، باید دوباره موردبررسی قرار گیرند، افزود: در صورت رعایت استانداردها مجوزها تمدید و در غیر این صورت سورتینگ ها پلمپ شود و با استانداردسازی سورتینگ ها، قطع به‌یقین برای توسعه صادرات مشکلی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اهمیت صادرات مرکبات در سال جاری بر استانداردسازی سورتینگ ها ی استان تأکید کرد و گفت: در استان مازندران، ۱۵۰ سورتبنگ با ظرفیت ذخیره یک‌میلیون تن مرکبات وجود دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره دستور کار، مشکلات مربوط به فرآیند سورتینگ مرکبات گفت: بازدیدهایی که در سال گذشته از سورتینگ های استان انجام شد گزارش‌های رضایت بخشی درباره وضعیت و استانداردهای موجود نداشتیم.

رئیس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مازندران، در ادامه بر لزوم رعایت استانداردها در مجموعه سورتینگ های استان تأکید کرد و افزود: لازمه توسعه صادرات مرکبات استان بهبود بخشی و استانداردسازی این بخش است زیرا در سال ۹۵ برنامه‌های جدی در توسعه صادرات مرکبات به کشورهای حاشیه دریای خزر و روسیه داریم.

فلاح جلودار، اظهار داشت: در سفر هیات روسی به استان موضوع نوع، میزان و کیفیت استفاده از واکس میوه در سورتینگ ها مورداشاره قرار گرفت که باید توجه به ساماندهی این بخش نیز در دستور کار جدی جهاد کشاورزی استان و علوم پزشکی قرار گیرد.

وی، با اشاره به اینکه ۸۰ درصد درآمدهای کشاورزی استان از برنج، مرکبات و کیوی است، گفت: هنوز برای ساماندهی برنج مازندران اقدام شایسته و بایسته صورت نگرفته است و ضرورت دارد بر روی برنج مازندران از مزرعه تا شالی‌کوبی و مراکز عرضه و بسته‌بندی از سوی جهاد کشاورزی نظارت شود و  علوم پزشکی مازندران نیز موظف به نظارت بر کیفیت آن است.

www.mehrnews.com