هنر بسته بندی: در طراحی این ظرف از سه نوع ویژگی استفاده شده است: سه نوع اندازه چرخ و درب درون درب. به عنوان مثال، درب اجازه می‌دهد تا از هر طرف باز شود و نیازی نیست تا کارگران آن را به هر طرف بکشند و جابه‌جا کنند.

 

 

 

 

چنانچه نیازی به مانورهای بعدی باشد، به‌عنوان مثال در جایی که فضا محدود است، 240PL تنها سطل زباله‌ای است که در این ابعاد دارای سه چرخ برای تحرک بهتر است. این سطل دارای ترمز نیز هست تا ثبات آن را در جای لازم تضمین کند. کلیپس‌های طراحی شده بر روی سطل نیز مشخص می‌کند که آیا نیاز به خالی کردن آن هست یا نه؟ این سطل از موارد بازیافتی تولید شده است.