هنر بسته بندی: شرکت Avery Dennison دستورالعمل‌های ویژه‌ای را برای کسانی که به‌تازگی کار را با فناوری هوشمند RFID آغاز کرده‌اند، منتشر کرده است.

لیبل‌های RFID, غذاهای منجمد, صنعت زیبایی, لیبل‌زنی کالاهای منجمد, بسته بندی

این راهنما که در قالب ویدیو ارایه شده است، نمونه‌هایی را برای کمک به استفاده در حمل هوایی، صنعت زیبایی و غذا برای اصلاح مدیریت چرخه توزیع، دقت در دریافت توسط مصرف‌کننده نمایش ارایه کرده است. همزمان نمونه‌هایی از UHF، HF و NFC برای ایجاد توانایی استفاده از RFID در تمام کاربردها نیز ارایه شده است.

این شرکت به تازگی لیبل‌هایی را برای استفاده در مایکروفر به‌ویژه در فروشگاه‌ها روانه بازار کرده است. راهکاری با نام RAIN UHF RFID از سری AD 25X-P نیز برای لیبل‌زنی کالاهای منجمد و امکان ردیابی آن‌ها طراحی و تولید شده است.

Mariana Rodriguez مدیر بازاریابی شرکت می‌گوید: «این کار ماست تا نه‌تنها به کانورترها کمک کنیم هزینه‌هایشان را کاهش دهند بلکه بهبود چسبندگی، چاپ‌پذیری و انبارداری آن‌ها را نیز تضمین کنیم.»