در این ویدیو شرکت Emba Protect انواع جعبه های سفارشی برای داشتن حداکثر محاظت از کالاها و قطعات حساس را مهندسی، طراحی و تولید می کند.درون کارتن نیز از فیلمی بسیار منعطف برای نگهداری و محافظت بیشتر کالا استفاده می شود.