مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: راه اندازی کارگاه های بسته بندی در روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد.

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه راه اندازی کارگاه های بسته بندی در روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: ایجاد اشتغال در روستاهای چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف سالجاری در این استان است. وی افزود: توسعه صنایع روستایی و ایجاد کارگاه های بسته بندی در روستاها برای ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف در استان چهارمحال و بختیاری است. استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه روستاها و ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف سالجاری در این استان است.

وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت بانک ها برای پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی چهارمحال وبختیاری مورد توجه قرار می گیرد. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رونق اقتصادی باید در روستاها ایجاد شود تا از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شود.