هنر بسته بندی: اندکی پس از معرفی دوربین‌های mRC-3D توسط Q.I Press Controls، این متخصص هلندی در سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل برای صنعت چاپ، در راه بازار هند است.

QIPC قرار است تا برنامه سرمایه‌گذاری با هدف بهبود اتوماسیون در ماشین‌های چاپی در کارخانه‌اش در Kolhapur را به انجام برساند. این سیستم اتوماسیون کاملی را در رجیستر رنگ در ماشین Manugraph Cityline با 5 برج ارایه می‌دهد و حداکثر کاهش ضایعات را در پی دارد. دوربین‌های دیجیتال با میکروپرسسورهای درونی،  فرآیند همزمان فرآوری و اندازه‌گیری داده‌ها را انجام می‌دهد. در عملکرد 3D، اسکنر mRC-3D قادر است تا اندازه‌گیری دقیقی از نقاط میکرو داشته باشد آن هم مستقل از فاصله کانونی و بی‌قاعدگی وب کاغذ. دوربین‌ها در Kolhapur مجهز به (AIMS) هستند که در نتیجه لنز دوربین‌ها به‌طور خودکار به وسیله فیلم عبوری تمیز می‌شود.