هنر بسته بندی: هنگامی که تولیدکنندگان ادوات پزشکی به دنبال خودکار کردن عملیات بسته‌بندی خود می‌روند، باید مسایلی همچون سرعت تولید، فضای اشغالی و هزینه تجهیزات را در نظر بگیرند.

 

 

پاکت‌های دارویی, عملیات بسته‌بندی, تولیدکنندگان ادوات پزشکی, سیلر هوای داغ,

 

 

شرکت OK International دستگاه سیلر جدیدی را با عرض 37 و عمق 30 اینچ روانه بازار کرده است. این دستگاه در دو مدل موجود است: Supersealer SS2 Medical با سیلر هوای داغ و مدل SB20 سیلر نواری. قیمت و اندازه هر دو دستگاه یکی است اما بسته به نوع مواداولیه پاکت و انتخاب خود خریدار، یکی از دو نوع انتخاب می‌شود. دستگاه به طور خودکار میزان حرارت، سرعت و فشار را تنظیم می‌کند و بسته‌هایی تا 40-mil ضخامت را می‌تواند با ولتاژ 110 یا 220 سیل کند آن هم با فشار هوای تمیز 80 تا 100 Psi. می‌توان کدزن (UDI) را نیز به دستگاه اضافه کرد تا به‌طور همزمان کدزنی هم انجام شود.