در این ویدیو شرکت تولید کننده با استفاده از لیزر، ابعاد دقیق بسته بندی را اندازه گیری می‌کند و دستگاه نیز به صورت سفارشی و حتی چندتایی بسته بندی نهایی را تولید می‌کند.