هنر بسته بندی: Canovation درب‌های ویژه‌ای را برای انواع قوطی‌های فلزی خود طراحی کرده تا بتوان محصول درون آنها را چندین بار مورد استفاده قرار داد.

 

 

 

بیشترین کاربرد این درب‌ها در غذا و نوشیدنی‌ احساس می‌شود. معمولا بسیاری از محصولات غذایی قابل مصرف در یک وعده نیستند به همین خاطر با این درب‌های ارزان می‌توان آنها را برای مصرف بعدی ایمن نگه داشت. ظروف فلزی محافظت بسیر خوبی از محصولات می‌کنند اما کاری را که نمی‌‌توانند انجام دهند، دربندی مجدد آن است و باید محتویات باقی مانده را به ظرف دردار دیگری منتقل کند.

درب‌های CanReseal بر روی قوطی پیچ می‌شوند و پس از مصرف می‌توان دوباره آنها را بر روی ظروف نصب کرد. چون این درب‌ها در اندازه‌های استاندارد هستند بنابراین می‌توان آنها را بر روی بسیاری از ظروف و قوطی‌های فلزی به کار گرفت.