هنر بسته بندی: شرکت Borealis، از پیشروان ارایه راهکارهای خلاقانه در حوزه پلی‌الفین‌ها و مواد شیمیایی، خبر از تملک 100درصدی سهام Ecoplast، یک شرکت استرالیایی فعال در زمینه بازیافت پلاستیک‌ها داد.

بازیافت پلاستیک‌, پلاستیک ضایعاتی, بسته بندی, فیلم‌های پلاستیکی

Ecoplast در حدود 35هزار تن پلاستیک ضایعاتی مصرف شده از مصارف خانگی و صنعتی را سالانه بازیافت و آن‌ها را تبدیل به LDPE و HDPE باکیفیت می‌کند که می‌توان از آن‌ها در بازار فیلم‌های پلاستیکی نیز استفاده کرد. Borealis به دنبال ایجاد چرخه کامل اقتصادی پلاستیک است که Ecoplast آن را کامل می‌کند چراکه قابلیت تولید فیلم نازک از ضایعات آلوده خانگی و تجاری را دارد.