خانه ملت: عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه خرمای ایرانی بنام برخی از کشورهای همسایه در بازار جهانی به فروش می رسد، گفت: نبود بسته بندی استاندارد، خرمای ایرانی را با برند پاکستانی روانه بازارمی‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه خرمای ایرانی بنام برخی از کشورهای همسایه در بازار جهانی به فروش می رسد، گفت: عدم بسته‌بندی استاندارد، خرمای ایرانی  را با برند پاکستانی روانه بازار می‌کند.  حبیب الله نیکزادی پناه درباره وضعیت فروش خرمای ایرانی در بازار جهانی به‌نام برندهای کشورهای همسایه،گفت: عدم بسته بندی و توسعه صنایع تبدیلی خرما ضررهای بسیاری به اقتصاد خرماداران واردکرده است، زیرا ما شاهد این موضوع هستیم؛که برخی از کشورها خرمای درجه سه و چهار ایرانی را پس از تبدیل به محصولات متنوع با برند اختصاصی کشورشان روانه بازارمصرفی می کنند.

  نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بارها تذکردادیم که باید سرمایه گذاری بر روی صنایع تبدیلی تولیدات کشاورزی  به ویژه برای محافظت از محصولات استراتژیک و برندکشاورمان عملیاتی شود، تصریح کرد: اگر اقدامات کارآمدی در زمینه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از سوی دولت اتخاذ نشود، علاوه بر ظلم به اقتصادکشور، وضعیت تولیدکننده و تاجران  را در صنعت کشاورزی  با مشکلات  عدیده ای روبرو می کنیم.

 نیکزادی پناه افزود: برای ماندگاری در بازار جهانی خرما باید این محصول منحصربه فرد ایرانی را  باید رعایت استانداردهای جهانی، فرآوری و بسته بندی کنیم تا بتوان خرما ایرانی را با برند ایرانی صادر کنیم تا بتوانیم جایگاه مناسبی در بازار جهانی خرما به نفع کشورمان رقم بزنیم. وی ادامه داد: بسته بندی خرما باید طبق ذایقه مشتریان عملیاتی شود تا بتوان مشتریان خارجی را برای خرید خرمای ایرانی به طریق پایدار  ترغیب کنیم تا بازار خرما به تعادل تولید و صادرات برسد.

  عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بسته بندی بی‌کیفیت خرما کمتر از فروش فله ای نیست، یادآورشد: در واقع بسته بندی نامناسب، چوب حراج بربازارخرما است.