هنر بسته بندی: تولیدکننده بین‌المللی مرکب بانام Seigwerk، سیستم خلاقانه مرکب برای چاپ روتوگراور بر پایه پلی‌اورتان را رونمایی کرد. این فناوری جدید منجر به داشتن کیفیت چاپ عالی می‌شود و چاپگرها را قادر می‌سازد تا هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش، فرآیند چاپ را ساده و کیفیت را ارتقا دهند.

چاپ گراور, چاپگر, Seigwerk, پایه پلی‌اورتان, کیفیت چاپ, مرکب‌های چاپی, بسته بندی, PVC, لمیناسیون

Siegwerk که از پیشروان تولید مرکب‌های چاپی برای چاپ بسته‌بندی و انواع لیبل است، این مرکب را بر پایه پلی‌اورتان تولید و PVC را از فرآیند حذف کرده است. این کار کاهش زمان تنظیمات در بین کارهای چاپی را نیز در پی داشته است. از طرف دیگر این مرکب که به خاطر تقاضای خریداران مبنی بر حذف PVC از مرکب تولید شده است، افزایش قدرت چسبندگی در عملیات لمیناسیون را نیز در پی دارد.