هنر بسته بندی: شرکت Coors Light Canada دومین دوره مسابقه‌های ورزشی آماتور خود را با نام Coors Light Gauaes جشن گرفت.

 

سری هفت‌گانه قوطی‌های این بازی‌ها تولید شرکت Crown که هر کدام دارای طرحی از یک بازی متفاوت بود، شکل المپیک گونه‌ای به این بازی‌ها داد. ورزش‌ها شامل صخره‌نوردی، لوژ آبی، فوتبال حبابی و… می‌شدند. هر کدام از این ورزش‌ها بر روی یک قوطی 473میلی لیتری چاپ شده و در بازار به فروش می‌رسند.

اطلاعات بیشتر در www.crowncork.com