هنر بسته بندی: برای ابزارهای پزشکی و دارویی، آسیب‌ناپذیری در برابر جعل و دزدی با به‌کارگیری ذراتی به اندازه غبار آسان شده است.

TruTag Technologies موفق به تولید ذراتی به اندازه غبار با نام تجاری TruTags شده است که می‌توانند با بسته‌بندی یا لیبل و یا حتی با ابزارها و خود دارو تلفیق شوند. این ذرات که از دی‌اکسید سیلیکون (SiO2) تولید شده‌اند اطلاعات دیجیتالی زیادی که می‌‌توانند برای شناسایی، تایید و ردیابی محصول مورد استفاده قرار بگیرند را با خود حمل می کنند. این ذرات قابل برنامه‌ریزی، پنهان هستند که به معنای آن است که به زیبایی لیبل‌ها یا بسته‌بندی‌های موجود خدشه‌ای وارد نمی‌شود. هر کدام از این ذرات از لحاظ نوری کدگذاری می‌شوند و به لیبل‌هایی که از پیش لمینیت شده‌اند و ورنی خورده‌اند، تلفیق می‌شوند یعنی احتیاج به هیچ مهندسی فرآیند تجاری جدیدی نیست که هزینه‌های عملیاتی را نیز کاهش می‌دهند. ذرات می‌توانند درون محصول نیز جاسازی شوند. می‌توان با استفاده از فرآیند قالب‌گیری تزریقی، آنها را درون ظرف یا قطعات جای داد. دمای ذوب آنها حدود 1000 درجه است به همین خاطر به راحتی می‌توانند با پلاستیک مخلوط شوند. سپس با رعایت مسایل قانونی و با استفاده از تبخیر ماده اولیه پلاستیکی در درجه بالا، این ذرات جداشده و برای شناسایی و تایید مورد استفاده قرار گیرند. این ذرات در برابر سرما، نور آفتاب و رطوبت و میزان قابل قبولی اسید مقاوم هستند. کدها پس از این عملیات توسط ابزار خواننده ویژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.