هنر بسته بندی: شرکت Seventh Generation و از پیشروان  تولید محصولات بهداشتی شخصی و خانگی، از درب جدید برای محصول جدیدش خبر داد.

محصولات بهداشتی شخصی, تولید درب برای مایع ظرفشویی, کاهش گازهای گلخانه‌ای, بسته بندی

محصولات بهداشتی شخصی, تولید درب برای مایع ظرفشویی, کاهش گازهای گلخانه‌ای, بسته بندی

این درب که برای محصول Natural Dish liquid طراحی شده از مواد 100درصد بازیافتی تهیه شده که بسیاری از آن‌ها لباس‌آویزهای پلاستیکی‌ بودند و این درب را تبدیل به نخستین درب از این نوع در بازار نمودند.

طراحی جدید در راستای هدف شرکت برای داشتن بسته‌بندی‌هایی عاری از مواد پتروشیمی خام و تا حد زیادی قابل بازیافت تا سال 2020 انجام شد. Joey Bergstein از مدیران Seventh می‌گوید: «این تغییر کوچک طراحی، تاثیر بزرگی بر روش مصرف محصول و کاهش گازهای گلخانه‌ای به خاطر تولید درب گذاشت. امیدوارم که این یک استاندارد جدید برای صنعت باشد.» شرکت برای تولید درب همکاری نزدیکی با TricorBraun داشت تا محصول 100درصد تهیه شده از مواد بازیافتی را تولید کند.