تفاوت آن در این است که هنر برای هنر می‌تواند هرچه دلخواه هنرمند است، بیافریند اما هنر یا گرافیک تجاری از دو سو محدودیت دارد و باید در این فاصله با خلق یک ایده مرتبط و اجرای زیبا، مخاطب را متوجه پیام کند.

 

{phocadownload view=file|id=380|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}