هنر بسته بندی: رنگ سبز روشن «Veggies Made Great» برای هر بسته نمایانگر تغییر در زبان دیداری برند است که در آن Garden Lites بر روی سبزیجات به‌عنوان ماده اصلی تمام محصولات تاکید کرده است.

تغییر بسته‌بندی همچنین به پررنگ‌تر کردن هدف‌های شرکت برای ارایه محتویاتی تمیز و ساده، بدون گلوتن، بدون GMO، بدون مغز و حلال کمک کرده است. پشت بسته نیز محتویات را به شکل گرافیک‌های جذابی نمایش داده است.