چندی قبل هنگام بازدید از نمایشگاه محصولات فرهنگی و اسباب بازی در پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی ها ، با طرح های غیر استاندارد و بی کیفیتی مواجه و متوجه شدم تولید کنندگانی در این صنعت هستند که براهمیت و حساسیت بسته مناسب برای اسباب بازی آگاه نیستند و از بسته بندی مناسب با کیفیت محصولاتشان استفاده نمیکنند ، لذا توان رقابت با محصولات در بسته بندی های با کیفیت را هم ندارند ، از این رو با ارائه این مطلب ، برآن شدم تا تعدادی روشهای بسته بندی موفق و زیست سازگار نوین در صنعت اسباب بازی را معرفی کنم شاید از این تولیدکنندگان را بر اهمیت بسته بندی اسباب بازی آگاه سازم .