هنر بسته بندی: Aptar اعلام کرد بسته‌بندی فعال جدیدی را تولید کرده که همزمان با جذب رطوبت، اکسیژن را نیز گازروبی می‌کند.

 

 

Aptar CSP Technologies خبر از تولید نخستین بسته‌بندی فعال داد. فناوری جدید شامل به‌کارگیری پلتفورم انحصاری 3-phase Activ-Polymer برای تولید Activ-Film می‌شود. محصول جدید که مجوز FDA را برای داروی جلوگیری از HIV نیز دریافت کرده است، قرار بود تا در نیمه اول سال 2020 به بازار آید و با خاصیت جاذب رطوبت بودنش، پایداری داروها را امکان‌پذیر کند. شرکت امکان جذب اکسیژن و رطوبت را نیز به محصول Activ-Film افزوده است تا راهکاری یکپارچه را به مشتریان دارویی و محصولات حساس به رطوبت و اکسیداسیون ارایه کرده باشد.

بسته‌بندی علاوه بر محافظت از عطر، ترکیبات آلی فرار و برخی میکروب‌ها را نیز به خود جذب می‌کند.