هنر بسته بندی: بسته‌بندی دارای جاذب ضدمیکروبی تولید شرکت Sirane، باعث افزایش موثر طول عمر گوشت، غذاهای دریایی و میوه‌های نرم آماده خوردن می‌شود.

افزایش موثر طول عمر گوشت, پدهای زیست‌تخریب‌پذیر, بسته بندی, جاذب ضدمیکروبی

فناوری جدید AB شرکت Sirane شامل ABM برای گوشت، ABS برای غذاهای دریایی و ABV برای میوه، دارای ترکیبی از فلاونوئیدهای تخریب‌پذیر و اسیدهای ارگانیک است که به اتفاق هم باعث افزایش طول عمر محصول می‌شوند. این فناوری را می‌توان به عنوان پدهای جاذب استاندارد یا متصل به سایر پدهایی همانند پدهای زیست‌تخریب‌پذیر، پدهای بالشتکی و… ارایه کرد.

مدیر شرکت می‌گوید: «تفاوت‌های زیادی بین گوشت، ماکیان، ماهی و میوه در بحث نحوه فساد و  عوامل آن وجود دارد. مهم‌ترین موضوع مشترک، کاهش سرعت فساد خواهد بود. در غذاهای دریایی، Listeria مشکلی بزرگ است. در بحث ماکیان نیز Salmonella و Campylo bacter مشکل‌ساز هستند.