هنر بسته بندی: دنیا در حال تغییر است. تکامل عادت‌های مصرف‌کننده و فناوری‌های جدید، راه‌های جدید خرید و استفاده از محصولات و خدمات را پیش پای ما گذاشته است.

تجارت الکترونیک, لیوان‌ قهوه, بسته بندی

رشد تجارت الکترونیک، مصرف‌کنندگان حساس به محیط زیست و جمعیت همواره در حال افزایش باعث تغییر چرخه تامین و توزیع شده است. بسته بندی باید با این روند جدید خود را مطابقت دهد. DS Smith برنامه پایداری 2018 خود را ارایه کرده است. در این برنامه آخرین گرایش‌های بازار، چالش‌های پیش‌بینی نشده و ضرورت پایداری دیده شده است. این شرکت برای خود 9 هدف طولانی‌مدت را تعیین کرده است. شرکت برنامه‌ای جدی برای کاهش 3/8درصدی از کل میزان هر تن تولیدات در نظر گرفته است. همزمان بهبود در بخش بازیافت، قرار است تا سالانه 5/4درصد افزایش بهبود مصرف انرژی نیز در دستور کار قرار گیرد. شرکت همچنین کمپینی برای بازیافت لیوان‌های قهوه را‌ه‌اندازی کرده است چراکه سالانه حدود 5/2میلیارد لیوان قهوه در انگلستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.