درب ها از چند جهت حایز اهمیت هستند: نخست ایمنی محصول را در برابر جعل یا دستکاری تضمین می کنند. دوم ایمنی مصرف کننده را در برابر محصول تامین می کنند مانند ظروف دارو یا مواد شوینده. سوم راحتی مصرف کننده را در پی دارند .چهارم دوز مصرف یا روش خروج محصول را کنترل می کنند و پنجم اینکه از محصول در برابر تغییرات شیمیایی یا عبور و مرور گاز یا اکسیژن محافظت می کنند مانند نوشیدنی های گازدار. همه این درب ها تولید شرکت Bericap، بزرگترین و پیشروترین درب ساز دنیاست.این نوع از درب های بریکپ دارای یک سیستم خلاقانه در زمینه کنترل جریان ریزش محلول داخل بطری است که باعث میشود مصرف کننده بتواند دوز محصول را به صورت بهتر و دقیق تر تعیین کند. یکی دیگر از مزایای این نوع درب ها این است که به راحتی غشای آن باز میشود.همچنین مصرف کننده میتواند میزان حداکثری یا حداقلی جریان ریزش محلول را برای انواع محصولاتی مثل سس، جاشنی و روغن انتخاب کند.