قصد داشتم مدیران را متوجه اهمیت ستون ارتباطات موثر و منسجم بکنم تا شاید الهامی برای توسعه بازار به آنها بدهد اما بعد از یک تجربه واقعی دریافتم که نوشتن داستان‌ها و تجربه‌هایم از دید خریدار اما به زبان کارشناس بازار نتیجه بهتری دارد. چیزی که در این فرآیند توجهم را جلب کرد این بود: تجربه خرید چند قابلمه که انگار تمام قصه تولید تا مصرف امروزی را دربرمی‌گیرد و علی‌رغم شناسایی بسیاری از نیازهای خریدار امروزی، تولید کیفی و بهبود مستمر، مهم‌ترین مزایا به شکل مناسبی در اختیار خریدار قرار نمی‌گیرد.

{phocadownload view=file|id=403|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}