هنر بسته بندی: در نمایشگاه Print4All ، شرکت BST eltromat از دو تولید آخر خود یعنی تنظیم‌کننده جایگاه حسگر FVG POS100 و کنترل‌کننده دیجیتال ekr 500 برای هدایت وب درون دستگاه رونمایی کرد.

بسته بندی, نمایشگاه Print4All

BST با موفقیت دو محصول جدید خود را معرفی کرد: این دو دستگاه به‌عنوان یک رهبر در هدایت وب مورد استفاده دارند. FVG حسگرهای دارای موتور محرک را به لبه وب منتقل می‌کند و وب‌ها را با استفاده از نتایج اندازه‌گیری که از حسگرها به دست آمده جابه‌جا می‌کند. Ekr 500 Unit Touch نیز شامل یک کنترل‌کننده و یک فرمان‌دهنده برای ابزار هدایت وب می‌شود. کار با آن بسیار راحت است و به محض روشن شدن و اتصال، حسگرهای نصب شده را شناسایی می‌کند.