هنر بسته بندی: SGK، از بزرگان ارتقا برند در دنیا، وظیفه یکپارچه کردن سیستم بسته‌بندی شرکت USG Boral را برعهده گرفت. هدف مشترک، متحد کردن 14 بخش در 12 بازار و 13 تجارت به یک سیستم بسته‌بندی کاربردی بود.

 

طراحی بسته‌بندی, بسته‌بندی, تایپوگرافی,

طراحی بسته‌بندی بر پایه ایده استراتژیک «پراگماتیسم هوشمند» شکل گرفت. نتیجه طرحی بود که به خوبی بین انواع محصول تمایز ایجاد می‌کرد. این کار با استفاده از رنگ‌های درخشان و تایپوگرافی برجسته انجام شد. به‌کارگیری هوشمندانه دسته‌ای همسان از آیکون‌ها باعث نهایت جلوه دیداری بسته شد. شرکت در حال حاضر در بازارهای استرالیا، چین و کره حضور دارد و بسته جدید برای ورود به خاورمیانه و APAC طراحی شد.