شرکت DAMPACK، به تازگی ظرفی با نام Bee Magic Tray برای بسته بندی گوشت تولید کرده است. ظرف با داشتن شبکه لانه زنبوری در کف به همراه فیلم پرفراژدار،  هم جذب رطوبت را به خوبی انجام می دهد و هم تبادل گاز را میسر می سازد. شرکت مدعی است که این فناوری جایگزینی برای بسته بندی MAP خواهد بود.