کمبود بطری برای بسته‌بندی مواد غذایی اعم از آب‌معدنی و آشامیدنی، روغن، نوشابه و ماءالشعیر برای این صنایع دردساز ساز شده و به گفته تولیدکنندگان این بخش آن‌ها را با بحران مواجه کرده است، چراکه محصول تولید شده ظرف برای بسته‌بندی و عرضه در بازار ندارد!

بطری‌های آب‌معدنی, انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی, بطری‌ها برای بسته‌بندی

مواد اولیه مورد استفاده در صنعت آب‌معدنی و آشامیدنی، صنعت روغن، لبنیات، نوشابه، ماء‌الشعیر، مواد شوینده و… قیمت‌شان نسبت به پارسال 2.5 برابر شده است؛ موضوعی که تولیدکنندگان را به فکر برده که تولید دیگر برایشان توجیه اقتصادی ندارد. هرچند مواد تولیدی متعلق به پتروشیمی‌ها به‌ویژه مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان کاهش یافته اما ظاهرا تعدادی متخلف نیز با استفاده از رانت در حال سودجویی هستند و این مواد را با نرخ بالا در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

در این میان صنایع غذایی و دیگر صنایع وابسته به این بخش به‌عنوان مشتری این ظروف و بطری‌ها برای بسته‌بندی محصولات خود نیز با مشکل مواجه شده‌اند و می‌گویند ظرفی برای بسته‌بندی و عرضه محصول‌شان ندارند یا به سختی و با افزایش قیمت این نیاز صنعت را تامین می‌کنند.

 خطر بیخ‌گوش واحدهای تولیدی آب‌معدنی و آشامیدنی

در این‌باره دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی به ایسنا گفت که نرخ مواداولیه تولید بطری‌های آب‌معدنی به میزان چشمگیری افزایش یافته از سوی دیگر به‌دلیل این کمبود، ممکن است در روزهای آینده، واحدهای تولیدی به‌طور کل تعطیل شوند، چراکه اگر انبارهایشان از بطری خالی شود، دیگر نمی‌توانند آب بسته‌بندی و توزیع کنند. به گفته فروهر، بحران تولید بطری علاوه بر آب‌معدنی برای محصولات دیگر ازجمله روغن، لبنیات، شوینده‌ها، نوشابه نیز مشکل‌ساز شده است که در این راستا در وزارت صنعت با واحدهای پتروشیمی و بورس جلسه‌ای تشکیل و در این جلسه مطرح شد که واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی رسیده‌اند چراکه مواد اولیه‌ای که سال گذشته حدود ۴۰۰۰ تومان بود امروز به ۱۰هزار تومان رسیده است که تولید را از توجیه اقتصادی خارج کرده و از طرفی اصلا موادی برای تولید نیست.

وی اظهار کرد که مواد تولیدی متعلق به مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان است که عرضه‌ این مواد اندکی کم شده و از طرفی هیچ‌کس نمی‌داند چرا نه تولیدکننده‌ها مواد اولیه دارند و نه این مواد نصیب تولیدکنندگان پریفوم می‌شود.

 بازار داغ سودجویان با رانت و تخلف

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی، تعدادی متخلف با استفاده از رانت، به دلیل اختلاف قیمتی که در بورس و بازار ایجاد شده که کیلویی ۳۰۰۰تومان است، این مواد را می‌برند و با نرخ بالا در بازار عرضه می‌کنند. شاهد هستیم تولیدکننده‌ای که ۲۵۰ تن سهمیه ماهانه دارد، ۵۰ تن سهمیه گرفته و متاسفانه این مواد سر از بازار آزاد درآورده است.