Hoodis

بازیافت

استفاده از درب های پلاستیکی بازیافتی بطری برای تولید دست مصنوعی

این مرد از درب های پلاستیکی دور ریخته شده برای تولید دست های مصنوعی کودکان استفاده میکنه

نگرش های Coca Cola برای توجه به بازیافت در بسته بندی

در این ویدیو، مسوولین کوکاکولا می گویند که چگونه توجه به بازیافت و محیط زیست در تمام مراحل بسته ...

یک روز از زندگی زباله ها در چرخه بازیافت

این ویدیو مراحل مختلف زندگی زباله در چرخه جمع آوری و بازیافت را به نمایش می گذارد. این چرخه شامل...