Hoodis

ماشین آلات چاپ

آخرین نسل لیبل‌های OLED بسیار نازک را Inura ارایه کرد

مدیریت رنگ در خدمت کنترل کیفیت از Ampacet Liad

کدزن Domino برای بسته بندی غذایی بدون نیاز به مرکب

ماشین جدید Uteco برای دور چاپ‌های بسیار کم: Onyx GO CI