هنر بسته بندی:  شرکت Marks & Spencer نمونه جدید از Plan A را رونمایی کرد. سوپرمارکت‌‌های UK که از برنامه‌ پایداری Plan A حمایت می‌کند نیز از آغاز Project Thin Air که طراحی و بسته‌بندی مجدد بیش از 140 محصول را به نمونه‌های کوچکتر و کمتر حجیم با همان میزان موادغذایی محتوی در برنامه دارد، خبر داد.

طراحی بسته‌بندی محصولات غذایی, طراحی جدید بسته‌بندی, شرکت Marks & Spencer,  بسته‌بندی پاپ‌کورن, بسته‌های چندتایی, بسته‌بندی‌های پلاستیکی, بسته بندی,  پلیمر پلاستیکی قابل بازیافت

همزمان با تغییرات، M&S کاهش اندازه بسته‌بندی پاپ‌کورن تا 37درصد را آغاز کرد در حالی‌که محتویات 20درصد کاهش یافت که در بسته جدید با فیلم نازک‌تر اما قوی ارایه شدند. مدیر M&S می‌گوید که با همکاری تولیدکننده پاپ‌کورن‌ها و استفاده از فناوری جدیدتر، موفق شدند در در اندازه بسته‌ها در بسته‌بندی بسته‌های چندتایی، کاهش دهند بدون کاستن از کیفیت محصول. پاکت از فیلم‌های 20OPP و  20MOPP    چهل  میکرونی استفاده می‌کند. این باعث صرفه‌جویی 75تنی در مصرف مواداولیه و به عبارت دیگر تردد کمتر 152 کامیون در جاده‌ها در سال 2017 خواهد شد.

کل برنامه از دهه گذشته شروع شد جایی که M&S تصمیم گرفت تمام بسته‌های این شرکت را تا 2022 بازیافت‌پذیر کند و پول بیشتری به خیریه‌ها بدهد. همچنین حداقل نیمی از محصولات را از مواد اولیه سلامت بخش تولید کند و از مواد اولیه‌ای استفاده کند که از منابع تجدیدپذیر تهیه شده‌اند. همچنین تمام اسنک‌ها، بستنی‌ها و شیرینی‌های تولیدی این شرکت باید تا سال 2025 کمتر از 250 کالری انرژی داشته باشند. شرکت همچنین برنامه‌ای برای تولید پلیمر پلاستیکی قابل بازیافت برای استفاده در تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی خود دارد.